Monuments de Carcaixent: el conservatori Mestre Vert

El conservatori professional "Mestre Vert".

Edifici d'autor desconegut, el seu mecenes va ser Martí Boscà, que planteja una construcció representativa, tant per l'estructura com pel destí com a hospital, dels ideals il·lustrats del segle XVIII; la preocupació social s'hi unix a l'ordre rigorós, absència de superflus ornaments i referèrencia al llenguatge clàssic. La part de l'edifici construïda en 1735, corresponent al quadrant recaient als carrers Joanot Martorell i Boscà, pareix correspondre a un projecte més ampli, amb un gran pati central d'orde toscà, articulat en tres altures manifestades en la gradació de buits de fatxada, l'únic èmfasi decoratiu se centra en la concisa portada de pedra recarcada amb balcó corregut. En una fase posterior, cap a 1770, s'hi va afegir el cos que va de la porta principal a l'altre cantó, amb distribució idèntica de les plantes i que acaben en un xicotet xamfrà, innovador per a la seua època , que exhibix un elegant mirador sobremuntat per fornícula classicista. 
A mitjan segle XIX es va construir el que  va ser l' ultima intervenció històrica, a més de l'actual escala, la capella en el pati en un cos clarament diferenciat perpendicular a la fatxada. 
Va funcionar com a hospital municipal fins a la seua rehabilitació per a nova ser del "Conservatori Professional Mestre Vert", segon el projecte de 1983 de l'arquitecte José Manuel Sanjuan, finalitzat per José Simó Cantos. Per a adequar-lo a ús docent, l'edifici antic ha patit remodelacions en l'interior, la més rellavant de les quals ha sigut la recuperació de la cambra, per la qual cosa s'ha construït un corredor interior al voltant del claustre, de forma que el pati ha guanyat així una galeria més seguint el disseny de les primitives. Ha sigut necessària la construcció d'un edifici nou per a albergar grans aules i instal·lacions. En la connexió d'ambdós s'ha optat per una solució moderna: un gran mur de vidre que servix d'espill a les antigues construccions sense ignorar-les. Recentment s'ha acabat la part nova i s'ha dotat el centre de noves aules, sala de professors, biblioteca,etc. S'ha culminat esta obra amb la instal·lació d'un ascensor justament en la uniò d'ambdód constraccions( l'antiga i la moderna).Font: carcaixentantic.blogspot.com


0 comentarios:

Publicar un comentario