Les fonts per a la història de Carcaixent: els arxius.

0 comentarios
El passat dia 30 d'abril visitarem els arxius ubicats a Carcaixent: l'arxiu municipal i el parroquial de l'esglèsia de l'Asumpció.
Per a conèixer l'arxiu municipal, situat a l'Ajuntament, recurrirem a les explicacions de l'arxivera municipal Mª Creu Trujillo. Ella ens mostrà els continguts, el funcionament i l'organització dels fondos documentals existents a aquest arxiu. La documentació antiga és poc important donat que l'arxiu va ser cremat en una revolta popular a començament del segle XX, cocretament en 1911; també es va perdre documentació durant la pantanà de 1982.
Entre els fondos existents podem distinguir els referits a demografia (ens mostraren censos de població de 1924 i un altre de 2006), diversos llibres de comptabilitat, d'urbanisme, etc. També ens explicà que l'arxiu conté fons audiovisuals i ens mostrà fotografies de la pantanà de 1982 i del antic trenet  Carcaixent-Dènia.

Visita a l'Arxiu Municipal de Carcaixent.


continuació visitarem l'arxiu parroquia de l'església de La Assumpció. El seu arxiver, Barnardo Darás, ens va servir de guia i ens va fer una profona explicació del seu contingut. L'arxiu posseeix documentació des del segle XVI, amb un fons abundant de demografia, llibres litúrgics, racionals, etc. També cal destacar el xicotet museu que es troba en les instal·lacions del mateix arxiu i que compta amb objectes religiosos, vestimentes i algun quadre. Les instal·lacions compten a una sala per a invetsigadors i l'arxiu es troba prou ben organitzat i catalogat gràcies, en gran part, a l'esforç de Bernardo Darás.Visita a l'arxiu parroquial de l'església de La Assumpció.