La població de Carcaixent: evolució

La població de Carcaixent presenta l'evolució que poden apreciar en aquesta gráfica. Després la comentarem:


Font: Wikipedia; INE.

0 comentarios:

Publicar un comentario