El clima de Carcaixent III


El clima sempre ha estat canviant. Actualment es parla molt del canvi climàtic per a referir-se al augment mitjà de la temperatura del planeta i a les seves possibles causes. Per uns es deu principalment a causes antròpiques, és a dir, provocades per l'activitat humana, per altres són cicles naturals del clima i, per altres, no s'està produint.
La següent gràfica mostra l'evolució de la temperatura mitjana del clima a Carcaixent entre 1936 i 2011.  Hem de tenir en compte que l'evolució del clima s'estudia durant períodes molt llargs; això és fonamental perquè les conclusions siguen vàlides. Anem a comentar-la entre tots i a traure conclusions.

Font: dades d'AEMET i gràfica d'Agustí Candel

0 comentarios:

Publicar un comentario