La població de Carcaixent: la seua estructura.

0 comentarios
Aquesta piràmide d'edats ens informa de l'estructura de la població de Carcaixent en 2011. Com sabeu una piràmide d'edats no només ens proporciona informacció sobre la situació de la població en el moment de la seva realització sinó també ens dóna pistes sobre com ha anat evolucionant al llarg de temps i també com ho farà en el futur.
Després l'analitzarem entre tots.

Font: Institut Nacional d'Estadística.

La població de Carcaixent: evolució

0 comentarios
La població de Carcaixent presenta l'evolució que poden apreciar en aquesta gráfica. Després la comentarem:


Font: Wikipedia; INE.

El clima de Carcaixent IV: la "pantanà de Tous

0 comentarios
Carrer inundat en 1982. Font: Levante-EMV

La "pantanà" de Tous ha estat el fenomen que millor ha reflectit els efectes de les pluges torrencials provocades per una "gota freda" o DANA. Quantitats de pluja que van oscil · lar entre els 300 i els 600 mm., concentrades sobretot en el massís del Caroig, unides a errors humans en la gestió de la presa de Tous, que va acabar desbordant-se, van causar la inundació més important del segle XX a la Ribera.
Aquesta inundació va provocar la mort de 9 persones, milers de damnificats i un enorme desastre econòmic -valorat en uns 300 milions d'euros-. Però també cal dir que les grans inundacions no son estranyes a la nostra comarca; així, Bodí arreplegà dades de la inundació de 1864, que arribà a una altura de 1,5 m. en la part més alta de Carcaixent. Com veien, les freqüents plujes torrencials i les conseqüents riuades són una característica del nostre clima

Fonts:
Mapa de les inundacions de 1982. Font: Levante-EMV

Altura màxima de la riuada en 1982. Font: Levante-EMV


El clima de Carcaixent III

0 comentarios

El clima sempre ha estat canviant. Actualment es parla molt del canvi climàtic per a referir-se al augment mitjà de la temperatura del planeta i a les seves possibles causes. Per uns es deu principalment a causes antròpiques, és a dir, provocades per l'activitat humana, per altres són cicles naturals del clima i, per altres, no s'està produint.
La següent gràfica mostra l'evolució de la temperatura mitjana del clima a Carcaixent entre 1936 i 2011.  Hem de tenir en compte que l'evolució del clima s'estudia durant períodes molt llargs; això és fonamental perquè les conclusions siguen vàlides. Anem a comentar-la entre tots i a traure conclusions.

Font: dades d'AEMET i gràfica d'Agustí Candel