El clima de Carcaixent I


El clima de Carcaixent és mediterrani. Aquest és un  clima temperat que es caracteritza per uns hiverns suaus, i uns estius secs i calorosos. El nom ho rep del Mar Mediterrani, àrea on és típic aquest clima, però també és present en altres zones del planeta (Mapa 1). Es caracteritza per tenir una pluviositat escassa i concentrada en les estacions intermèdies (primavera i tardor), amb temperatures molt caloroses a l'estiu i relativament suaus a l'hivern, amb un període més o menys llarg de gelades en aquesta estació. La vegetació resultant és arbòria de tipus caducifoli o perennifoli amb els arbres no gaire alts i uns estrats herbacis i de matolls. Afecta principalment als països que envolten el mar mediterrani.
El clima mediterrani també és un clima amb pluges estacionals. No plou a l'estiu, el que genera un gran estrès hídric, sino a la tardor i a la primavera. D'altra banda, els mesos d'hivern pot arribar a gelar. Les precipitacions anuals són intermèdies entre les dels climes temperat i tropical i les del clima subtropical (oscil · len entre els 400 i 800 mm. generalment).


Mapa 1. Distribució clima mediterrani. Font imatge: Wikipèdia


El climograma de Carcaixent ofereix les característiques típiques del clima meditarrani: temperatures suaus tot l'any, precipitacions més abundants a la tardor i la primavera i sequera estival. Aquesta és la seua imatge:0 comentarios:

Publicar un comentario