El clima de Carcaixent II: la "gota freda"

Una de les característiques típiques del clima mediterrani és la freqüència de les precipitacions torrencials. Normalment aquestes es produeixen en la tardor i, menys frequentment en la primavera. Així en poc de temps es poden arreplegar quantitats estimables de pluja.
Aquestes situacions solen tenir com a causa la situació de "gota freda"o DANA, encara que no sempre és aquest l'origen. El factor principal és una entrada forta d'aire procedent de l'est, de la Mediterrània (el vent anomenat Llevant), càlid i humit, si a això li sumem altres factors, com la presència de serres perpendiculars a la costa o l'existència d'aire fred sobre la nostra Comunitat, les precipitacions augmenten (Imatge 1).

Imatge 1. Mapa del temps en superfície corresponent al 1982.10.20. Font: VV.AA. (1983) "La riuada del Xúquer" Quaderns de Geografia, 32/33. Universitat de València, València.

Precisament la nostra comarca es troba prop de la zona de màxima precipitació de tota la Comunitat Valenciana, per tant no són infreqüents aquest tipus de fenòmens (Imatge 2.)

Imatge 2. Font: Rivera, A.: Las lluvias intensas en la Comunidad Valenciana: generalidades y causas.
[online] http:www.tiemposevero.es

0 comentarios:

Publicar un comentario